Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
ESPA
ESPA

3D Survey of Arta’s Bridge

A complete 3d survey of Arta’s Bridge was performed for the purpose of evaluating the structural resistance of the historical monument. The 3d model was created using cutting edge data acquisition methods resulting in a millimeter-accurate digital twin.