Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
ESPA
ESPA

3D Survey of historical olive oil mill complex in Paxous island

For the purpose of converting the complex to a luxury hotel, a 3d survey was performed using a laser scanner and a UAV. The final 3d model was used for generating millimeter-accurate plan views, side views and cross sections as well as a virtual tour of the construction site.