Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img-3

Η Ομάδα μας

Η εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ – Η. ΠΟΝΤΙΚΑΣ E.Ε.» με διακριτό τίτλο «ΜΑPS» ιδρύθηκε το 2007 και στεγάζεται σε  ιδιόκτητο γραφείο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Οι συνιδρυτές της εταιρείας είναι οι Μπουτζούρογλου Ιορδάνης και Ποντίκας Ηλίας, τοπογράφοι μηχανικοί, οι οποίοι  από το 2004 σαν συμπράττοντα γραφεία είχαν αναλάβει μελέτες τοπογραφίας σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Portrait Image 1

Ιορδάνης Α. Μπουτζούρογλου

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ

Master in Business Administration Α.Π.Θ

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Α.Μ. 127364)

Ειδικός σε θέματα μελετών τοπογραφίας, βυθομετρήσεις , πολεοδομική νομοθεσία

Κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16 (μελέτες τοπογραφίας) Β’ τάξης και κατηγορίας 27(περιβαλλοντικές μελέτες) Α’ τάξης

Ο Ιορδάνης Μπουτζούρογλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ξάνθη, σπούδασε στο Α.Τ.Ε.Ι Αθήνας στο τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας από το 1999 έως το 2003, λαμβάνοντας 2 υποτροφίες. Το 2010 ολοκλήρωσε τις σπουδές του έπειτα από εισαγωγή με κατατακτήριες στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών του Α.Π.Θ. Το 2017 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το 2002 και 2003 εργάστηκε στις εταιρείες Praxilla A.E., ενώ από το 2004 δραστηριοποιήθηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας μαζί με τον έως σήμερα συνεργάτη του Ποντίκας Ηλίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Το 2007 μαζί ιδρύσανε την εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “MAPS”, ενώ συνέχισε να παίρνει μέρος σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και να εξελίσσεται συνεχώς. Ειδικεύεται σε θέματα μελετών τοπογραφίας, στην πολεοδομική νομοθεσία και σε ειδικές εφαρμογές τοπογραφίας , όπως βυθομετρήσεις και αποτυπώσεις μικρομετακινήσεων.

Portrait Image 2

Ηλίας Γ. Ποντίκας

Τοπογράφος Μηχανικός απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

MSc Photogrammetry & Remote Sensing στο Α.Π.Θ.

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Α.Μ. 11389)

Αδειοδοτημένος χειριστής ΣΜΗΕΑ

Ειδικός σε θέματα τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας, βυθομετρήσεις

Ο Ηλίας Ποντίκας γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά Αττικής, σπούδασε στο Α.Τ.Ε.Ι Αθήνας στο τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας από το 1999 έως το 2003. Το 2002 και 2003 εργάστηκε στις εταιρείες Praxilla A.E. και HCB A.E., ενώ από το 2004 δραστηριοποιήθηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας μαζί με τον έως σήμερα συνεργάτη του Ιορδάνη Μπουτζούρογλου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Το 2007 μαζί ιδρύσανε την εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “MAPS”, ενώ συνέχισε να παίρνει μέρος σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και να εξελίσσεται συνεχώς. Το 2015 συνέχισε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα και λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Φωτογραμμετρία και Τηλεπισκόπηση. Είναι αδειοδοτημένος χειριστής ΣΜΗΕΑ από την ΥΠΑ και από το 2015 εκτελεί πανελλαδικά χαρτογραφήσεις και αποτυπώσεις με την χρήση UAV. Ειδικεύεται σε θέματα τοπογραφίας, βυθομετρήσεις και τρισδιάστατες αποτυπώσεις με την χρήση UAV και laser scanner.

Μεγάλος αριθμός μελετών & τοπογραφικών διαγραμμάτων ↦   Μεγάλος αριθμός μελετών & τοπογραφικών διαγραμμάτων ↦   

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει δεκάδες μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα με επιτυχία, εντός χρονοδιαγραμμάτων, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας συνεχώς σε νέο εξοπλισμό και καινοτόμες μεθόδους. Αρωγός στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων είναι και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπισης και αποτυπώσεων αρχαιολογικών χώρων.

Η πολιτική της εταιρείας είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, εστιάζοντας στην ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές, διασφαλίζοντας την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος, σεβόμενη πάντα την ασφάλεια του προσωπικού της.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Στις μελέτες τοπογραφίας η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

ΑΡΧΙΚΗ