Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
ESPA
ESPA

Mapping 350km National Roads in Central Macedonia Region

For the purposes of surveying the horizontal and vertical signage along a portion of the road network of the Region of Central Macedonia, a survey was carried out through technological advancement. A combination of ground and aerial surveying was performed using UAV, GNSS receivers and a 360° camera.