Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img
espa-img

Αποτύπωση Γέφυρας Υπόγειας Διάβασης

Στα πλαίσια καταγραφής της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε αποτύπωση με σύγχρονα μέσα γέφυρας υπόγειας διάβασης. Πραγματοποιήθηκε συνδυασμός επίγειας και εναέριας καταγραφής με χρήση UAV, Laser Scanner, δέκτη GNSS και γεωδαιτικό σταθμό.

Με την χρήση laser scanner της εταιρείας Faro, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σάρωση όλου του τεχνικού έργου. Μέσω των παραπάνω αποτυπώσεων παράχθηκε νέφος σημείων με πραγματική υφή, ανάλυσης και ακρίβειας μερικών χιλιοστών. Επίσης, συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 καθώς και διαγράμματα κάτοψης, όψεων και τομών κλίμακας 1:50.

Τέλος, μέσω λήψεων φωτογραφιών επίγειων και εναέριων καθώς και 360°, πραγματοποιήθηκε εικονική περιήγηση του τεχνικού και καταγραφής όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ώστε να καθίσταται δυνατή η περιήγηση στον χώρο και η λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το τεχνικό έργο.