Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img
espa-img

Βήμα Αποστόλου Παύλου

Στα πλαίσια συντήρησης και αναμόρφωσης του ιστορικού χώρου του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στην Βέροια, πραγματοποιήθηκε καταγραφή του μνημείου με σύγχρονα μέσα. Πραγματοποιήθηκε συνδυασμός επίγειας και εναέριας καταγραφής με χρήση UAV, Laser Scanner, GNSS δέκτη και γεωδαιτικό σταθμό.

Ιδρύθηκε τριγωνομετρικό και πολυγωνομετρικό δίκτυο με την χρήση GNSS δεκτών Spectra και γεωδαιτικό σταθμό 1’’ της εταιρείας Leica, με τον γεωδαιτικό σταθμό πραγματοποιήθηκε μερική αποτύπωση. Με την χρήση ΣΜΗΕΑ DJI Phantom 4 RTK, πραγματοποιήθηκε λήψη αεροφωτογραφιών σε μορφή κανάβου και χαμηλό ύψος, πετυχαίνοντας χωρική ανάλυση και ακρίβεια της τάξεως του ≈1cm. Με την χρήση laser scanner της εταιρείας Faro, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σάρωση όλου του μνημειακού χώρου. Μέσω των παραπάνω αποτυπώσεων παράχθηκε νέφος σημείων με πραγματική υφή, ανάλυσης και ακρίβειας μερικών χιλιοστών. Επίσης δημιουργήθηκε πλέγμα τριγώνων, συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και κάτοψη μεγάλης κλίμακας.

Τέλος μέσω λήψεων φωτογραφιών επίγειων και εναέριων καθώς και 360°, πραγματοποιήθηκε εικονική περιήγηση του μνημείου, ώστε οποιοσδήποτε απομακρυσμένος επισκέπτης να μπορεί να περιηγηθεί στον χώρο και να λάβει όλες της απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το μνημείο.