Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img
espa-img

Το Γεφύρι της Άρτας

Για τις ανάγκες μελέτης της στατικής επάρκειας του ιστορικού γεφυριού της Άρτας, αποτυπώθηκε το μνημείο κάνοντας χρήση laser scanner και drones.

Με την χρήση laser scanner της εταιρείας Faro, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σάρωση όλου του γεφυριού, καθώς και με την χρήση Drone της εταιρείας DJI αποτυπώθηκαν όλα τα
απρόσιτα σημεία του. Συνδυάζοντας τις παραπάνω αποτυπώσεις παράχθηκε ενιαίο νέφος σημείων με πραγματική υφή, ανάλυσης και ακρίβειας μερικών χιλιοστών. Επίσης,
συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις, όψεις και τομές.

Τέλος, μέσω λήψεων φωτογραφιών επίγειων και εναέριων καθώς και 360°, πραγματοποιήθηκε εικονική περιήγηση του τεχνικού και καταγραφής όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ώστε να καθίσταται δυνατή η περιήγηση στον χώρο και η λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το τεχνικό έργο.