Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img
espa-img

Κριαρίτσι Χαλκιδικής

Στα πλαίσια αξιοποίησης του οικοδομικού συνεταιρισμού στην θέση Κριαρίτσι Χαλκιδικής, αποτυπώθηκε όλη η παράκτια και η ευρύτερη περιοχή έκτασης 13km 2 , με χρήση ΣΜΗΕΑ και GNSS δέκτες. Μετρήθηκε, ελέγχθηκε και πυκνώθηκε το υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο, τοποθετήθηκαν φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου σε όλη την περιοχή, πραγματοποιήθηκαν πτήσεις με το UAV eBee της εταιρείας Sensefly και μετρήθηκαν με GNSS δέκτες όλα τα επικείμενα και οι μόνιμες κατασκευές.

Παρήχθησαν φωτογραμμετρικά προϊόντα μεγάλης κλίμακας, όπως ορθομωσαϊκό, νέφος σημείων με πραγματική υφή, mesh και DSM, τα οποία σε συνδυασμό με τις επίγειες μετρήσεις συνέθεσαν ένα ενιαίο τοπογραφικό υπόβαθρο κλίμακας 1:200 και ένα ενιαίο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους.

Τέλος πάνω στα υπόβαθρα αυτά, εφαρμόστηκε όλη η πολεοδομική μελέτη, τα οικόπεδα, καθώς επίσης αποτέλεσε ένα αξιόπιστο υπόβαθρο για οποιαδήποτε μελέτη και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.