Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
ESPA
ESPA

Χαρτογράφηση οικισμών Σαντορίνης

Χρησιμοποιώντας εναέρια και επίγεια μέσα χαρτογραφήθηκε η πλειοψηφία των οικισμών της Σαντορίνης. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν πτήσεις σε χαμηλό υψόμετρο με τετρακόπτερο, καταγράφοντας χιλιάδες αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας παρήχθησαν τρισδιάστατο νέφος σημείων, Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου καθώς και ορθομωσαϊκό υψηλής ανάλυσης 2-3cm.