Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img
espa-img

Λατομεία

Τα λατομεία λόγο μορφολογίας εδάφους και επικινδυνότητας, δύναται να αποτυπωθούν με την χρήση ΣΜΗΕΑ. Τα ΣΜΗΕΑ ή Drones παρέχουν την δυνατότητα γρήγορης και ασφαλής καταγραφής μεγάλων εκτάσεων, με χωρική ανάλυση που μπορεί να ξεπεράσει και το 1cm και με αντίστοιχες ακρίβειες οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

Σήμερα τα ΣΜΗΕΑ φέρουν GNSS αισθητήρες προσδιορίζοντας τα φωτόκεντρα των αεροφωτογραφιών με ακρίβειες εκατοστού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με την χρήση λίγων φωτοσταθερών, κυρίως για λόγους ελέγχου, να παραχθούν φωτογραμμετρικά προϊόντα και κατ’ επέκταση τοπογραφικά διαγράμματα και τρισδιάστατα μοντέλα μεγάλης κλίμακας. Τα τρισδιάστατα μοντέλα αυτά πέρα την σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων, παρέχουν την δυνατότητα της έγχρωμης απεικόνισης της μορφολογίας του εδάφους, εξυπηρετώντας τους γεωλόγους στις μελέτες τους και καλύτερη και αφελέστερη αξιοποίηση των λατομείων.

Η εταιρείας μας διαθέτει τέτοια ΣΜΗΕΑ, όπως το eBee X RTK της εταιρείας Sensefly, το DJI Phantom 4 RTK κ.α., καθώς και πληθώρα λογισμικών για την επίλυση και την τρισδιάστατη απόδοση τους, PIX4dmapper, Virtual Surveyor, Photomod, Spectra Precision Survey Office κ.α.