Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
espa-img
espa-img

Αποτύπωση Μεζονέτας

Στα πλαίσια καταγραφής και παρουσίασης μιας μεζονέτας, πραγματοποιήθηκε αποτύπωση με σύγχρονα μέσα. Πραγματοποιήθηκε συνδυασμός επίγειας και εναέριας καταγραφής με χρήση UAV, Laser Scanner, δέκτη GNSS,  γεωδαιτικό σταθμό και 360° φωτογραφική μηχανή.

Ιδρύθηκε πολυγωνομετρικό δίκτυο με την χρήση GNSS δεκτών Spectra και γεωδαιτικό σταθμό, με τον γεωδαιτικό σταθμό πραγματοποιήθηκε επίσης μερική αποτύπωση. Με την χρήση ΣΜΗΕΑ DJI Phantom 4 RTK, πραγματοποιήθηκε λήψη αεροφωτογραφιών σε μορφή κανάβου και σε χαμηλό ύψος.

Με την χρήση laser scanner της εταιρείας Faro, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σάρωση της μεζονέτας. Μέσω των παραπάνω σαρώσεων παράχθηκε νέφος σημείων με πραγματική υφή, ανάλυσης και ακρίβειας μερικών χιλιοστών. Επίσης, συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και διαγράμματα κατόψεων, όψεων και τομών.

Τέλος, μέσω επίγειων και εναέριων λήψεων φωτογραφιών, καθώς και 360° φωτογραφιών, πραγματοποιήθηκε εικονική περιήγηση της μεζονέτας στο εσωτερικό της, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο.   Έτσι καθίσταται δυνατόν η περιήγηση ενός ενδιαφερόμενου στον χώρο και η λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το κτίσμα και το συγκρότημα στο οποίο εντοπίζεται.