Έργα χαρτογράφησης & τοπογραφίας κλίμακας,
μέσω τεχνολογικής υπεροχής.
ESPA
ESPA

Κελί Αγίου Γεωργίου στο Άγιο Όρος

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, καταγραφής ορίων, κτισμάτων και υψομετρικής αποτύπωσης Κελιού στο Άγιο Όρος. Για την σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος, λόγο απρόσιτων σημείων πραγματοποιήθηκε συνδυασμός επίγειων και εναέριων μετρήσεων, κάνοντας χρήση GNSS δέκτη, total station και UAV.

Παράχθηκε τρισδιάστατο νέφος σημείων και ορθομωσαϊκό, συνδυάζοντας τα με τις επίγειες μετρήσεις πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη απόδοση όλη της επικείμενης περιοχής.